16.04.2024
Neprihlásený
Chcem dať TIP na výlet

Jaskyne Tmavá Skala a Deravá Skala (Plavecký Mikuláš)

Lokácia:
Bratislavský kraj, okres Malacky 
GPS:
N 17.32587814331    E 48.49603271484
Najbližšia autobusová stanica / nástupište
Plavecký Mikuláš
Najbližšia vlaková stanica
Malacky
Náročnosť
Výlet je vhodný aj pre malé deti

Popis:

Keďže sa jaskyne nachádzajú od seba asi 120 metrov nieje problém ich navštíviť počas jedného výletu.
Jaskyňa Tmavá skala sa nachádza v pravom brehu Mokrej doliny, je asi 40 m dlhá, bez kvapľovej výzdoby. Je známa najmä nálezmi kostí jaskynného medveďa.
 
Jaskyňa Deravá skala sa nachádza neďaleko od Tmavej Skaly .Jej vstup má tvar mohutného previsu. Jaskyňu tvorí 26 m dlhá a 15 m široká portálová sieň s chudobnou výzdobou. Vznikla sa v strednotriasových vápencoch chočského príkrovu mrazovým zvetrávaním. Okrem geomorfologického významu má veľké archeologické hodnoty. Predstavuje lokalitu, ktorá bola osídlená človekom už v dobe kamennej. 
 
Za čias Uhorska miesto preskúmal J. Hillebrandt a v roku 1950 sem prišiel František Prošek. Jeho výskum potvrdil, že Deravá skala bola už v časoch mladého paleolitu miestom pobytu pravekých lovcov.
 
Prístup: 
Prístup k jaskyniam je veľmi jednoduchý. Priamo v Plaveckom Mikuláši sa začína zelená turistická značka, ktorej súčasťou sa v hornom konci obce stáva náučný chodník pokračujúci Mokrou dolinou. Na obe jaskyne upozorňujú informačné tabule.
 

Najbližšie podujatia a destinácie

Diskusia

 
Batoh RSS Facebook Twitter Youtube